Jump to Falsafa za Kihindu - Uhindu ni jamii ya kidini inayojumuisha itikadi na desturi nyingi. Kwa sababu Uhindu ulikuwa njia ya kuonyesha maisha. Mandela alitumikia kifungo kwa miaka 27 kwa sababu ya hiyo ni ndoto ambayo nimejiandaa kupoteza maisha yangu kwa ajili yake. Ukiacha. kupata digrii ya dactari wa falsafa katika maungo na mwili wa mwanadamu. Imani yake ikaongezeka juu ya ndoto zake za kujenga maisha mazuri kwa.


FALSAFA ZA MAISHA EBOOK

Author: Christy Durgan
Country: Timor-Leste
Language: English
Genre: Education
Published: 21 May 2014
Pages: 359
PDF File Size: 29.59 Mb
ePub File Size: 3.50 Mb
ISBN: 314-8-25067-599-6
Downloads: 87383
Price: Free
Uploader: Christy Durgan

FALSAFA ZA MAISHA EBOOK


Kama inayokubalika kuwa watu hufunzwa kujifunza shuleni. Kwa nini tusome kwa bidii? Kwa nini tufuzu mitihani?

FALSAFA ZA MAISHA EBOOK

Ili tuweze kuenda chuo kikuu? Kwa nini tuweze kuenda chuo kikuu?

Maana ya maisha - Wikipedia, kamusi elezo huru

Ili tuweze kupata kazi nzuri? Kwa nini tupate kazi nzuri? Ili tuwe na mali. Kwa nini tuwe na mali? Ili tununue magari mazuri; ili tununue nyumba nzuri; ili tununue bidhaa falsafa za maisha.

FALSAFA ZA MAISHA EBOOK

Kwa nini vitu vyote vizuri kumfanya mtu aonekana mzuri? Mwishowe kuvutia watu wa jinsia nyingine, kutosheleza haja ya falsafa za maisha ya kuzaa na kuendeleza familia ya kibinadamu. Wanahisia hutumia mawazo hayo kuendeleza dhana kuwa matukio yote ya kibinadamu yanaweza kuelezwa kwa kutumia lengo letu la kuzaa: Kwa nini watu wanapinga sana ndoa baina ya watu wa jinsia moja?

Kwa sababu watu katika jozi la namna hiyo hawawezi kuzaa Falsafa za maisha nini watu hupendana? Kwa sababu upendo husababisha ngono, ambayo huchangia ustawi wa spishi ya binadamu Kwa nini akina mama hupenda watoto hata kama hawajazaliwa bado?

Falsafa Za Maisha

Kwa sababu inachangia kutunza na kuongeza idadi ya binadamu Kwa nini watu wengi hupinga utoaji mimba? Kwa sababu inazuia uzazi Kwa nini ma daktari wengi sana na matibabu mengi? Ili kutunza idadi ya watu Kwa nini uuaji ni hatia kubwa sana? Kwa sababu kuua kunapunguza idadi ya watu Upanthei wa kiasilia Kulingana na upanthei falsafa za maisha kiasilia, maana ya maisha ni kutunza viumbe na mazingira.

Aum ni takatifu katika dini za UhinduUjaini na Ubuddha.

Maana ya maisha

Uhindu ni jamii ya kidini inayojumuisha itikadi na desturi nyingi. Kwa falsafa za maisha Uhindu ulikuwa njia ya kuonyesha maisha yenye maana tangu jadi, wakati ambapo hapakuwa na haja ya kutaja Uhindi kama dini tofauti, mafundisho ya Uhindu ni nyongeza na yanayowiana kiasili, kiujumla yasiyo ya kipekee, yenye kudokeza tu na yenye maudhui ya kuvumiliana.

FALSAFA ZA MAISHA EBOOK

Kwa sehemu, hili linatokana na imani ya Kihindu kwamba maendeleo ya kiroho hufanyika falsafa za maisha maisha mengi, na malengo yanafaa kuwiana na hali ya maendeleo ya mtu binafsi.

Kuna malengo manne ya maisha ya binadamu, yanayojulikana kama purusharthas yamepangwa kuanzia lile dogo zaidi hadi lile kuu: Kama kazi, upendo na radhi ya kingonoArtha maliDharma haki, maadilina Moksha ukombozi kutoka mzunguko wa kuzaliwa upya.Related Post